Hvem er DELK

Siden DELK blev oprettet i 1980 med navnet Dansk Elbil Komité, har situationen for elkøretøjer i Danmark ændret sig. Før i tiden havde vi flere firmaer, som troede på en dansk elbilproduktion, ligesom elværkerne troede på at de skulle levere strøm til danske familiers elkøretøjer.

På det tidspunkt var hovedvægten af Elbil Komité'ens medlemmer da også firmamedlemmer. Det har ændret sig. I dag ser vi et overtal af private medlemmer - alle mennesker som stadig tror på elbilen.

Vi fokuserer på teknikken og teknologien, men vi er også repræsenteret på brugersiden, hvor vi bl.a. har stor erfaring med, hvordan man kører sin elbil på mest hensigtsmæssige måde.

Medlemsmøder

I løbet af året afholder DELK et antal medlemsmøder i form af foredrag eller virksomhedsbesøg. Studierejser for medlemmer af DELK har bl. a. gået til i Volkswagen og Opel i Tyskland. Ligesom vi gennem tiden har været på mange spændende virksomhedsbesøg rundt omkring i Danmark.

Vil du vide mere

Her på DELK hjemmeside kan du læse alt om de mange møder der har været afholdt. Om de biler vi har haft lejlighed til at prøvekøre, samt indtryk fra de studieture og de virksomhedsbesøg, som foreningen har deltaget i.

Formål:

DELK har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt formidle udveksling af erfaringer blandt brugere af elbiler.

Medlemmer:

Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, offentlige og private institutioner samt enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Kontingent:

Kontingentet er p.t. 200 kr pr. år for privatpersoner og 1100 kr. pr. år for firmamedlemskab.

Elbil magasinet Go:

Som medlem af DELK får du, som en del af medlemskabet, tilsendt bladet Go gratis.

Go udkommer 4 gange om året. Normalt koster et abonnement 240 kr. om året. Et privatmedlemsakb af DELK koster kun 200 kr., så du sparer faktisk 40 kr. om året ved at være medlem af DELK.Du kan blive medlem af DELK her :

Tryk her, for at melde
dig ind i DELK