Elbiler - Hvorfor? Ti grunde til at vi skal have elbiler

af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (Januar 2008)

1. Elbiler forurener ikke

Der sker ingen forbrænding under kørslen i en elbil og der er derfor ingen udstødning af skadelige stoffer. Og dog vil nogen sige - men det kommer an på hvordan den strøm som elbilen kører på fremkommer.

Er der tale om vind eller vandkraft, så er forureningen lig med nul, men kommer strømmen fra et kulkraftværk, så er der forurening. Men dels er den kun cirka det halve af hvad den ville have været, hvis bilen kørte på benzin eller diesel, og dels er der det faktum, at bilernes forurening oftest er mest belastende i centrum af de store byer og her er der ingen udstødning fra elbilen. Udledningen af affaldsstoffer sker på kraftværket under langt mere kontrollerede forhold end i en forbrændingsmotors katalysator og samtidig sker det ikke inde midt i byen. Så elbiler giver renere luft - ikke mindst i storbyerne.

Undersøgelser fra hele verden viser, at udstødningsgasser fra biler koster samfundet dyrt. Trafikforureningen gør mennesker syge og forårsager tidlige dødsfald. Særligt de små partikler i gasserne er under mistanke for være skadelige for vores helbred.

Astma, allergi, kronisk bronkitis, hjerte-kar-sygdomme, lungekræft og tidlig død. Udstødningsgas og ophvirvlede partikler fra trafikken gør mennesker syge og er skyld i for tidlige dødsfald. Især de små partikler i forureningen fra biler, busser og lastbiler anses for at udgøre en sundhedsmæssig risiko for befolkningen, særligt i byområder.

Problemet er kendt over hele kloden. Undersøgelse på undersøgelse bekræfter sammenhængen mellem trafikal luftforurening og menneskers øgede sygelighed og dødelighed.

I Danmark har man vurderet, at hvis man kan reducere antallet af små partikler i bilernes udstødning med 30 procent, vil det betyde mellem 100 og 700 færre dødsfald om året. - Risikoen for at dø af forurening fra biler er langt større end risikoen for at blive kørt over.

I hovedstadsområdet dør der årligt dobbelt så mange mennesker af forureningen med små partikler fra blandt andet bilernes udstødning, end der bliver dræbt ved trafikuheld.

En rapport om luftforurening og sygdom fra blandt andet embedslægeinstitutionen i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt viser, at luften over Storkøbenhavn er så dårlig, at den årligt kræver mellem 100 og 280 for tidlige dødsfald og 190 til 540 ekstra hospitalsindlæggelser. Til sammenligning sker der omkring 85 trafikdødsfald om året i hovedstadsområdet.

Det er nemlig især de små partikler i bilernes udstødning, som er farlige for helbredet, tyder et solidt internationalt forskningsmateriale på. Partiklerne er mindre end 10 mikrometer i diameter. De er så små, at de på samme måde som gasser kryber ind i revner og sprækker i huse og lejligheder. Ved trafikerede vejstrækninger er forureningen stort set den samme inden døre som udenfor.

Partikelforurening er ikke så sundhedsskadelig som rygning, til gengæld rammer den hele befolkningen. Partiklerne afsættes forskellige steder i menneskers luftveje afhængigt af partikelstørrelsen. De største partikler lander primært i de øvre luftveje og den øverste del af lungerne, hvor de giver astmaanfald, irritation og hoste. Herfra bliver de dog hurtigt transporteret væk via hoste og op i svælget.

De fine partikler derimod inhaleres længere ned i lungerne, helt ud i de mindste alveoler, og herfra har de sværere ved at komme væk. Hvordan partiklerne her påvirker raske og syge mennesker, er ikke fuldt klarlagt, men der findes tydelige indikationer for, at partiklerne forværrer tilstanden hos personer med luftvejslidelser og hjerte-kar-sygdomme samt øger forekomsten af visse kræftformer, f.eks. lungekræft.

Partikelforureningen har ligeledes en klar sammenhæng med forekomsten af for tidlig død.

Mange tusinde dødsfald forårsaget af bilernes udstødning kunne spares hvert år med elbiler

2. Elbiler gavner CO2 udledningen

Hvis strømmen, der driver elbilen kommer fra vind eller vandkraft er CO2 udledningen lig med nul. På grund af at elbilen udnytter energien meget bedre end benzinbilen, så vil CO2 forureningen være cirka 50% mindre ved en elbil - selv med de kulkraftværker, vi har i dagens Danmark, hvor vi ender med en CO2 udledning på omkring 450g CO2 for hver kWh vi tapper fra stikkontakten. Da en elbil kan køre mellem 6 og 7 km på en kWh, så bliver resultatet 65 g CO2/km.

En gennemsnits dansker kører 17000 km i sin bil hvert år ifølge Danmarks Statistik. Har han én nogenlunde ny benzin eller dieselbil (130g CO2/km) så vil han spare naturen for 1150 kg CO2 om året, hvis han kørte elbil. Nu har vi mere end 2 millioner privatbiler i Danmark, så den samlede besparelse ville være over 2,2 millioner tons CO2

Mange tusinde dødsfald forårsaget af bilernes udstødning kunne spares hvert år med elbiler

3. Elbiler er meget mere energieffektive

Transportmidlers energiudnyttelsesgrad vurderes ud fra nøgletallet "virkningsgraden" (effektivitet) , der angiver hvor meget energi der rent faktisk skaber fremdrift i bilen.

Den resterende energimængde op til en fuld udnyttelse på 100% er energitabet eksempelvis i form af varme og mekanisk tab i motor, bremser og gearkasse.

Det betyder omsat til forståelig tale, at hver gang man hælder 50 liter benzin på sin bil, så går de 40 liter tabt i form af varme i bilens kølersystem og bremser - kun de 10 liter gør gavn og skaber fremdrift. Lader man derimod 50 kWh strøm på en elbil, så vil de 40 kWh blive brugt til fremdrift.

Elbilen udnytter energien 3-4 gange bedre end benzin-, diesel- og brintbiler, hvilket medfører en tilsvarrende reduktion i udgifterne til indkøb af brændstof.

4. Elbiler er ikke afhængig af en bestemt energikilde

Eldrevne biler har den fordel at vi ikke binder os til en bestemt råvare eller metode til at producere den nødvendige energi. En motor, der drives af elektricitet i forbindelse med effektive batterier, fungerer altid - uanset hvordan strømmen produceres.

Hvis olien pludselig slipper op i morgen, så står vi med en bilpark, som er ubrugelig - Prøv bare at huske tilbage på sidst, da de lastbilchauffører, som skulle køre benzin ud til tankstationerne, strejkede, hvordan alt trafik gik i stå. Man kunne ikke få bragt varer ud, og derfor blev der mangel på råmaterialer, og produktionen gik i stå - med deraf følgende yderligere vareknaphed.

Hvis olien (eller kul for dens sags skyld) slipper op, så kommer vi ikke til at mangle strøm i vores huse - Vi finder blot en anden energikilde til at lave strøm med. Vi skal ikke til at købe nyt køleskab af den grund.

5. Elbiler støjer ikke

En elmotor er næsten lydløs, så derfor er den mest dominerende støjkilde fra en elbil også dækstøjen.

Hvor mange mennesker, som bor i vores bymidter, ville ikke blive glade, hvis bare vi kunne dæmpe støjen fra trafikken med nogle få decibel?

De ville få et helt andet liv, hvis vi alle kørte i elbiler.

6. Elbilen kan genindvinde bremseenergien

En almindelig benzin eller dieselbil kører meget længere på literen, når den kører langtur, end ved bykørsel.

Det er fordi, hver gang der bremses, bliver den bevægelsesenergi bilen har, brændt af som varme i bilens bremser.

En elbil kan bremse med elmotoren.

Man vender blot strømmen i ledningerne og vupti, så bliver elmotoren til en dynamo, som kan omdanne bilens bevægelsesenergi til strøm under opbremsning. Denne strøm puttes tilbage på batterierne og giver en gratis acceleration, når der igen skal startes efter rødt lys.

7. Elbiler kan udnytte overskudsproduktion af vindenergi

Vindenergi er en godt ting - Når først vindmøllerne står der, så er energien gratis (næsten).

Men der er lige det problem, at det er ikke altid, at det blæser og nogle gange , når der er storm, så bliver produceret meget mere strøm end vi kan bruge.

Det ville derfor være rart om vi kunne oplagre den strøm, der er for meget i blæsevejr og bruge af den, når vinden er stille - de kan vi! - i elbilens batterier.

8. Elbiler kræver mindre ressourcer at producere

Idet mekanikken i en elbil er meget mere simpel end dagens benzinbiler (for slet ikke at tale om hybridbiler), vil det koste mindre energi og færre råmaterialer at producere en elbil.

Behold startmotoren og batteriet (dog i en lidt større udgave), smid resten væk og du har en elbil.

Elbilen har ingen:

- Gearkasse

- Katalysator

- Kobling

- Udstødning

- Karburator/indsprøjtnings system

- Startmotor

- Generator

9. Det er meget billigere at eje en elbil

Ikke kun fordi en elbil p.t. er fritaget for en række afgifter, er det billigere at eje en elbil. Der er f.eks. ingen grøn ejerafgift på elbiler, ligesom elbiler parkerer gratis i vores storbyer.

Men fordi elbilen er mere enkel i sin opbygning, så er der ikke så mange sliddele, som skal udskiftes. Det er stort set kun bremser og dæk, som slides. En elbil skal ikke have ny udstødning, kobling, tændrør eller have skiftet olie.

Batterierne slides selvfølgelig også, men med de nye Lithiumbatterier, som kan klare 1000-2000 opladinger af hver en 200-400 km, så vil en batteripakke kunne holde mere end 250000 km og det vil i de fleste tilfælde være mere end bilens levetid.

10. Elbilen kan virke som "kørende" batteri back-up til el-nettet

Mange har sagt at brint-samfundet er fremtiden. Man bruger den overskydende strøm fra f.eks. vindmøllerne til at spalte noget vand i ilt og brint. Brinten gemmer man på flasker, så man kan lave strøm af den igen, når man mangler, i brændselsceller.

Det er ogsĂĄ meget godt, bortset fra at mere end 80% af den energi, man putter ind forsvinder under vejs i varmetab.

Hvis man i stedet lod de 2 millioner private elbiler lade deres batterier op, når der er overskudsproduktion af strøm og senere kunne hente en del af den strøm tilbage fra bilerne, når el-nettet har underskud, så vil man for det første kunne få mere en 2/3 af den oplagre energi igen, samtidig med at man kunne få en back-up kapacitet på mere end 20000 MegaWatttimer, finansieret af den almindelige Dansker.