Registrereringsafgift på elbiler fra 1. januar 2016

Siden 1984 har udviklingen for el-drevne køretøjer været understøttet af tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift.

Senest den 13. september 2012 vedtog folketinget at afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer skulle forlænges til udgangen af 2015.

Men nu er det slut, idet der fra 1. januar 2016 kommer registreringsafgift på nye elbiler.

af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (opdateret 18-december-2015)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

§ 1. Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Der svares dog ikke afgift af køretøjer, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

§ 2. Fritaget for afgift er:

13) Eldrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2015,

Ny regler pr. 1. januar 2016

DELK har kigget på detaljerne bag "Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love" dateret d. 23. oktober 2015 og her er et overblik over de nye regler.

Elbiler skal fra 1. januar 2016 betale registreringsafgift udregnet efter de samme regler som benzin og diesel biler. Dog er der et bundfradrag i afgiften på 10.000 kr., ligesom afgiften fases langsomt ind over de næste 5 år:

2016: afgiften slår igennem med 20 % vægt.

2017: afgiften slår igennem med 40 % vægt.

2018: afgiften slår igennem med 65 % vægt.

2019: afgiften slår igennem med 90 % vægt.

2020: afgiften slår igennem med fuld vægt.

Afgiftberegning for en benzin drevet bil

Som udgangs punkt til afgiftsberegningen på en konventionel benzin drevet bil anvendes forhandlerens pris tillagt moms. Derefter beregnes et fradrag eller tillæg til denne pris:

  • Hvis køretøjet er udstyret med radio gives er fradrag på 600 kr.
  • Er køretøjet ikke forsynet med airbag forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
  • Er køretøjerne forsynet med kun én airbag forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
  • Biler forsynet med 3 eller flere airbags gives et fradrag på 1.280 kr. for 3.til 6. airbag.
  • Biler forsynet med blokeringsfri bremser (ABS) får et fradrag på 3.750 kr.
  • Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) her nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.500 kr.
  • For nye personbiler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test gives et fradrag 2.000 kr.

Når alle tillæg og fradrag er gjort op og trukket fra forhandlerens pris, fås den beskattede værdi. Her betales der 105 % af de første 82.800 kr. og 150 % af resten. Denne procentsats var tidligere 180 %, men er blevet nedsat til 150 % med vedtagelsen af finansloven for 2016.

For en benzinbil gives et fradrag i afgiften på 4.000 kr. for hver kilometer bilen kører over 16 km/l (18 km/l for diesel). Endvidere giver der 200 kr. i fradrag pr. selealarm (dog maks. 600 kr.), som bilen har.

Afgiftberegning for elbil

Efter de nye regler beregnes registreringsafgiften for en elbil på præcis samme måde, som beskrevet ovenfor for en benzinbil - eneste afvigelse er måden, hvorpå fradraget på 4.000 kr. for hver km bilen kører over 16 km/l.

Trafik og Energistyrelsen har fastsat at en liter benzin har et energiindhold som svarer til 9.125 Wh (9,125 kWh).

Ud fra dette omsætningsforhold udregnes et fiktivt benzinforbrug for elbilen. Man tager simpelt hen de 9125 Wh og deler med elbilens opgivne energiforbrug pr. km (målt i Wh/km i henhold til ECE 101).

Det betyder at en elbil, som f.eks. bruger 152 Wh/km beregnes til en fiktiv benzinøkonomi på 60 km/l. 60 km/l giver et fradrag på (60-16) x 4.000 kr = 176.000 kr.

På denne måde har man fået vredet elbilen ind i samme afgiftsberegningsmodel, som allerede benyttes til benzin biler.

Loft over afgiften for elbiler

Afgiften på elbiler skal indfases gradvist over de næste fem år. I 2016 skal der kun betales 20 % af afgiften. Denne procentsats vil gradvist stige , 40 % i 2017, 65 % i 2018, 90 % i 2019 for at ende på 100 % i 2020.

Bundfradrag på 10.000 kr.

Alle elbiler for dog et bundfradrag i afgiften på 10.000 kr., som trækkes fra til sidst.

Eksempel: Nissan Leaf

Nissan Leaf Visia 24 kWh
Forhandlerens pris ekskl. Moms 198.952 kr.
Moms 49.638 kr.
Oprindelig nypris inkl. moms og afgifter i 2015 248.190 kr.
Fradrag/Tillæg i værdi
Radio Der kan ses bort fra betalingen for radioapparater dog højst for et beløb af 600 kr. - 600 kr.
Airbags Biler forsynet med 3 eller flere airbags fradrag på 1.280 kr. for 3.til 6. airbag -5.120 kr.
ABS-bremser Biler forsynet med blokeringsfri bremser fradrag på 3.750 kr -3.750 kr.
ESP/ESC Den afgiftspligtige værdi nedsættes med 2.500 kr -2.500 kr.
5 stjerner i EuroNCAP fradrag 2.000 kr. -2.000 kr.
Fradrag i alt -13.970 kr.
Beskattet værdi 248.190 kr - 13.970 kr = 234.220 kr.
Lav Afgift 105 % af de første 82.800 86.940 kr.
Høj Afgift 150 % af resten 227.130 kr.
Afgift ialt 86.940 kr. + 227.130 kr. = 314.070 kr.
Brændstof fradragForbrug iflg ECE 101 150 Wh/km
Omregnet til benzin 9125 Wh/l / 150 Wh/km = 60,8 km/l
km/l over 16 60,8 - 16 = 44,8 km/l
Brændstof-fradrag 4.000 kr pr . km over 16 Km/l -179.333 kr.
Samlet afgift 314.070 - 179.333 = 134.737 kr.
Fradrag for selealarm max 3 stk -600 kr.
Afgift før "elbils rabat" 134.136 kr.
Overgangsordning for elbiler
Afgiftreduktion 0,2 x afgiften (i 2016) 26.827 kr.
Bundfradrag -10.000 kr.
Registreringsafgift for 2016 16.827 kr.
Pris for elbilen pr. 1. januar 2016 265.017 kr.

Plug-in hybrid biler

Hidtil har plug-in hybrid biler, som BMW i3-Rex og Golf GTE, fået meget store rabatter på fradraget i brændstoftforbrug. Eksempelvis har BMW i3-Rex været beregnet til at kunne køre 166 km/l. Det skyldes at man efter ECE regulativ 101 ikke skal medregne den energi, som er opladet på hybridbilens batterier i det samlede forbrug.

Men i den danske registreringsafgift, skal man opgøre km/l, når bilen kører på benzin som drivmiddel, og hertil indregne den fiktive km/l værdi, som fremkommer, når bilen kører på el. Således der fremkommer et samlet tal for brændstoføkonomien.

Det er dette samlede tal, som giver 4.000 kr. i fradrag for hver km der køres mere end 16 km/l.

Skema til beregning af registreringsafgift for elbiler

Hvis du vil udregne afgiften på en elbil efter de nye regler, så har DELK gjort det lettere for dig, idet vi har gennemlæst lovforslaget og alle de noter, som har været ude i høring.

På baggrund af alt dette materiale har vi udarbejdet et skema, som du bare kan printe ud og udfylde. Så kan du selv på 5 minutter beregne afgiften på en vilkårlig elbil.

Du finder skemaet her:

Skema til beregning af registreringsafgift for elbil